מידעתא - הקמת אתרים
 
      my  -data.co.il      טל. 052-3751200     
   


דף הבית >> My-Data >> תקנון האתר
תקנון האתר          
 

 
תקנון קניית מוצרים ומתן שירותים – פורטל מידעתא

 
1. תקנון קניית מוצרים ומתן שירותים – פורטל מידעתא                  
           
 
(א)        פורטל מידעתא! (להלן: "הפורטל") שפותח ומופעל ע"י פורטל מידעתא (להלן: "פורטל מידעתא"), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות מכירות מוצרים ומתן תשובות וחוות דעת מיקצועיות באימייל ובטלפון.
(ב)        בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ג)         הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין פורטל מידעתא. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
 
2.         אודות המכירות                  
 
(א)        פורטל מידעתא מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות הפורטל, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל, וכן מאפשרת לך לקבל תשובות וחוות דעת מקצועיות באימייל ובטלפון.
.
מומחים, בעלי החנויות ובתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
(ב)        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם החנות, או הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי ואם נמסר לפורטל מידעתא מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").
(ג)         במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה, ההצעות הזוכות. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
(ה)        כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע פורטל מידעתא בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי פורטל מידעתא וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
חשוב להבהיר, הרשמה לפורטל מידעתא מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות פורטל מידעתא, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של פורטל מידעתא.     
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות. הרישום שנרשם במחשבי פורטל מידעתא יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
(ו)         במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של פורטל מידעתא לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו בעלי החנויות ו/או מומחי פורטל מידעתא זכאים לבטל את ההזמנה.
 
(ז)         במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של פורטל מידעתא בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו בעלי החנויות ו/או פורטל מידעתא זכאים לבטל את ההזמנה.     
(ח)        בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") יציגו באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצריהם ושירותיהם.
לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות לבעלי החנויות בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
 
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.        
 
 
3.         שיטות המכירה    
 
(א)        מכירה רגילה
(1)        מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2)        הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3)        במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של פורטל מידעתא יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג פורטל מידעתא לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 
(ב)        מכירה קבוצתית
(1)        מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית (להלן: "הכמות המוצעת") של מוצרים או שירותים במחיר קבוע בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן.
(2)        פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל את הכמות המוצעת.
(3)        במכירה קבוצתית תימכר כמות יחידות בהתאם למספר המציעים. כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית יכנס שמו לרשימת הקונים.
(4)        חשוב להבהיר, מציע יחשב כזוכה, עם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.
(5)        יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה כפוף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.
 
(ג)         מכירות מיוחדות
(1)        פורטל מידעתא תהא רשאית להפעיל מכירות (פומביות ו/או קבוצתיות) עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.
(2)        הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.
(3)        לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעמם.
 
(ד) תשובות לשאלות /חוות דעת באימייל או בטלפון
(1) השואל ישלח את שאלתו לפורטל מידעתא, יציין את שם המומחה המועדף. במקרה שלא יצוין שם המומחה, יחליט פורטל מידעתא למי מהמומחים תשלח השאלה.
(2) התשלום יהיה בכרטיס אשראי וישולם לתשובה אחת. במקרה והשואל מעוניין בתשובה נוספת התשלום שלה יהיה זהה לתשלום השאלה הראשונה.
(3) קשר נוסף בין המומחה והשואל כמו: טיפול, פגישת ייעוץ וכו' אינו באחריות פורטל מידעתא ופורטל מידעתא אינה גובה תשלום עבורו.
(4) עלויות התשובות יצוינו ליד כל מומחה ולסמוך לטופס שאלה למומחה.
(5) כתיבת שאלה ושליחתה כמוהה כהסכמה לתשלום עבור השרות.
(6) חוזה למתן תשובות בטלפון יפורסם בנפרד.
(6) פורטל מידעתא אינה אחראית עבור התשובות לשאלות.
 
4.         מועדי המכירה
 
(א)        במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
 
            5.         אספקת/הובלת המוצרים
 
(א)        פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב)        פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של פורטל מידעתא ו/או של בעלי החנויות לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
(ג)         באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד)        דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
(ה)        התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו פורטל מידעתא! או בעלי החנויות מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות הפורטל, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
(ו)         זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
(ז)         דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
(ח)        זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות אם על פי מדיניות החנות ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מבעל חנות, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לבעלי החנות ממנה נרכש המוצר.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל זכייתו.
(ט)        בעת הספקת המוצר, רשאים פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 
דע:        בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.              
 
 
7.         שירות לקוחות
(א)        בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי החנות הספציפית.
(ב)        פרטי בעלי החנויות ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור אודות החברה המופיע בצידו הימני של העמוד הראשי בכל חנות או בצידו השמאלי של עמוד המכירות הפומביות/הקבוצתיות של החנות.      
(ג)         לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פורטל מידעתא בדואר אלקטרוני web@my-daata.com, בטלפון / פקס 0775163321.
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
8.         כשרות להשתמש באתר
 
(א)        כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(1)        המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(2)        המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
(3)        המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(4)        המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
(ניתן לקבל תא בפורטל מידעתא! ללא תשלום).
 
 
(ב)        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא פורטל מידעתא, רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1)        המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(2)        המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3)        המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4)        המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפורטל מידעתא או בפעילות התקינה של הפורטל ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כלשהו.
(5)        בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 
             
 
9.         שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
 
(א)        הנך מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
(ב)        המידע הנ"ל יועבר לחנות ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. פורטל מידעתא אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י מפעיל החנות במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל פורטל מידעתא מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. פורטל מידעתא תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
(ג)         פורטל מידעתא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהפורטל נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, פורטל מידעתא לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה     
 
 
10.        ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
 
(א)        מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
(ב)        לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ג)         ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחנות ממנה נרכש המוצר ו/או השרות ו/או באמצעות פורטל מידעתא .
(ד)        תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין
הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בעל החנות, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(ה)        תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י בעל החנות או ע"י פורטל מידעתא.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לבעל החנות במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.     
 
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של בעל החנות.
           
(ה)        אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ו)         האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
(ז)         האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על פורטל מידעתא אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ח)        פורטל מידעתא תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)        במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2)        במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
(3)        אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
(4)        במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
(5)        אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
(6)        אם יתברר לפורטל מידעתא ו/או לבעלי החניות כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
 
(ט)        אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור פורטל מידעתא ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
כשלון תמורה:
 
(י)         פורטל מידעתא מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל פורטל מידעתא לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה פורטל מידעתא לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לבעל החנות, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לפורטל מידעתא הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.
 
11. תנאים נוספים
(א)        החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות פורטל מידעתא ואינן מופעלות על ידיה, ונמצאות באחריות הבלעדית של בעל החנות ומפעיליה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו לפורטל מידעתא ע"י מפעילי החנויות ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
(ב)        נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את פורטל מידעתא. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ג)         פורטל מידעתא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית..
פורטל מידעתא אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
(ד)        פורטל מידעתא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הפורטל לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז פורטל מידעתא שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, פורטל מידעתא לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות הפורטל, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ה)        אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פורטל מידעתא ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פורטל מידעתא נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 (ו)        אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י פורטל מידעתא.
(ז)         רישומי המחשב של פורטל מידעתא בדבר הפעולות המתבצעות דרך הפורטל יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
             
 
12.        שונות
 
(א)        פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.
 
(ב)        התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 11.11.2007 וניתן לשינוי בכל עת ע"י פורטל מידעתא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 
קנייה מהנה צוות פורטל מידעתא! .    

Go Back  Print  Send Page
מידעתא - סרוק לנייד
נילי גולן - פייסבוק
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 התחברות למנהלים

 

                     כתבו אלינו        הצטרפו לקורס חינם להקמת אתרים  
מאמרים בנושאי בריאות המפורסמים באתר, אינם תחליף לייעוץ מיקצועי. רצוי לפנות ישירות לכותב המאמר להבהרות  

מידעתא

בלוג

בניית אתרים

דפי בריאות

מידענות

מאמרים חדשים - בריאות


מאמרים חדשים - מידענות
גלקטוסמיה

תזונה ודיאטה

 אתרים


מפת האתר
צרו קשר
blog


מהפכה בגבעת יואב? ייצוג נשים בהנהלה החלקאית
ותודה לאורלי וגיא ולחברת החשמל
אחיותי הנשים - ייצוג נשים בהנהלה החקלאית
רק 5 ימים לסגירת החשמל של פנינה
לפנינה סימנה לא יהיה חשמל - מי אשם?
כיצד הפכתי למטרה נעה בפייסבוק
ושוב מלחמה בדרום
מדוע אני נוסעת לחו"ל ומתנצלת? או צדק תיירותי
כמה נשים וגברים ימותו מסרטן, בדרום רמת הגולן וכמה יחלו עד שמישהו יעלה ספק קטן בקשר למספרם הרב?
למטיילי הכנרת שלום רב

מצגת סמינרשת 2 - הקמת חנות
מצגת סמינרשת מס' 1 שאלות - הקמת אתרים
צעדים ראשונים
כיצד מתחילים?
עיצוב האתר
כתיבת תוכן
דומיין - שם מתחם לאתר
קידום האתר ברשת
קידום אתרי תיירות
הגדרות דואר
כלים מתקדמים
מידענות
בנה אתר 


רפואת ילדים
אנדוקרינולוגיה
שפעת
אורטופדיה
גריאטריה
הומיאופתיה
מחקרים וסקרים
מיכשור רפואי ובריאותי
נוירולוגיה ילדים
רפואה טבעית
רפואה מרחוק
רשלנות רפואית
אנטי אייג'ינג
דפי בריאות - מאמרים
מוצרי בריאות ותוספי תזונה


 

קורס - בניית אתרים
הקמת אתרים - חדש

ייצוג נשים בהנהלה החקלאית - מאמר משישי בגולן
יש דרכים להתמודדות נגד השפעת - דר אריה אבני
דרכים לטיפול בשפעת - נילי גולן
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בשפעת
הנחיות לטיפול בשפעת החזירים - משרד הבריאות
הומיאופתיה - טיפול בשפעת
סופגניות חנוכה אינן אויב! מאת רחל גרנות, דיאטנית
דיאטת HCG (ד"ר סימונס) כל האמת ורק האמת! - יורם בן אבו
מה שהטבע נותן לנו - פרות הקיץ - סיגלית שמיר
אוטיזם - חשיבות האבחון המוקדם


ואם אתה מוכרח לאהוב - שמאי גולן
הוספת אתר תיירותי למפת העולם
חדש - העלאת מצגת לאתר שלכם
יתרונות המסחר האלקטרוני
איך תקדם את הצימר שלך באינטרנט - חלק א
איך תקדם את הצימר שלך באינטרנט - חלק ב

 שבועות וצריכת חלב הגיונית
אם אתה צורך חלב כדאי שתראה את הוידאו הבא
החלב מסוכן – סכום הרצאתו של ד"ר דני קרת
מדוע לפילים אין בריחת סידן
ד"ר אבני מדבר על צריכת החלב
קישורים - אי סבילות לחלב

שבועות - גבינות וקלוריות
ויטמין D וחשיבותו למניעת סרטן ומחלות נוספות
חומץ להרזייה
לא לסופגניות !!
10 המזונות המנצחים והאחראים לבריאותכם
אבקות חלבון ותחליפי ארוחה
מהי כמות תוספי תזונה שעלינו לצרוך?
קפאין - סם ממכר
האם הסוד השוויצרי היא עוד דיאטה? או ריפוי מחדש דורש מחויבות
כיצד נחזק את המערכת החיסונית ?

לייב סיטי
ספינדן
גבעת יואב
נעלי דר קומפורט
האוניברסיטה החברתית
ד"ר אשחר
מכון רון
מידרסים
Gie Water
Midot Technology

 

 - מפת האתר  -  הפוך לעמוד הבית  -   הוספה למועדפים   -  חזור למעלה    -  טל. 0775163321  -  web@my-daata.com  -